Termékajánló
x

Videó

Textil nyomás
Textil nyomtatás , tervezte: Lollipop Reklám Kft. HU23393312 2011 Budakalász, József Attila u. 75.
Szavazás
Neked fontos, hogy környezetbarát céges ajándékot adj ügyfeleidnek?
Igen
Nem
Mindegy

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek minden Megrendelőre vonatkoznak, abban az esetben is, ha külön papír formában nem készül aláírt szerződés. A megrendeléssel egyidőben az ÁSZF-et elfogadottnak tekintjük.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az ÁSZF a kiállított árajánlatok, kiadott árlisták alapján létrejövő szerződésekre alkalmazandóak visszavonásig.  Az árajánlatok, árlisták a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. Vállalkozót a műszaki változtatások joga az ajánlati kötöttség tartalma alatt is megilleti, ha ez a szerződés tárgyának lényegét nem befolyásolja.

1.1 Megrendelést csak írásban fogad el a Vállalkozó. A megrendelésben hivatkozni kell az árajánlat számára vagy a Vállalkozó árlistájára, enélkül a megrendelést a Vállalkozó nem igazolja vissza.

1.2 Reklámajándékok esetében az árajánlatunkban megadott darabszámok az árajánlat készítés napján elérhetőek raktárunkban. A megrendelés napján érdeklődjön kapcsolattartójánál a napi készletről.

1.3 A megrendelt munkákat a marketing anyagainkban referenciaként feltüntetjük, amennyiben a Megrendelő megrendelés visszaigazolását megelőzően eltérően nem nyilatkozik.

1.4 Az adott megrendelés teljesítésére vonatkozó szerződés azon a napon jön létre, amelyen Vállalkozó a megrendelést visszaigazolja.

1.5 Amennyiben az ajánlatban, árlistában, megrendelésben vagy a megrendelés visszaigazolásban foglaltak a jelen általános szerződési feltételektől eltérnek, az ajánlatban, árlistában, megrendelésben illetve megrendelés visszaigazolásban foglaltak az irányadók; az ajánlatban, árlistában, megrendelésben valamint a megrendelés visszaigazolásban nem szabályozott kérdésekben a jelen általános szerződési feltételek alkalmazandóak.

1.6 A szerződés létrejöttét követően a Megrendelő az általa igényelt változtatásokat köteles a Vállalkozóval írásban közölni és azokat a Vállalkozó csak akkor köteles végrehajtani, ha a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megrendelőnek a szerződéstől eltérő egyéb utasításait a Vállalkozó  csak akkor teljesíti, ha ezeket a Vállalkozó írásban visszaigazolta.

 

2. Anyagleadás

2. Anyagleadás

2.1 Megrendelő a megrendelt nyomdai munkák elvégzéséhez szükséges anyagot feldolgozásra alkalmas állapotban, egyértelmű utasításokkal ellátva, legkésőbb a kikötött anyagleadási határnapon 14.00 óráig köteles imprimatúraként, compozit pdf file formátumban, oldalanként 3 mm kifutóval CMYK színben adja le a Vállalkozónak. Amennyiben nem nyomdakész anyagot kapunk, úgy design vagy szerkesztési költséget számolunk fel. Ha a kivitelezés megköveteli (pl. szitanyomás, tampon), ettől eltérő formátumot is kérhet a Vállalkozó, amit köteles minden esetben írásban jelezni a Megrendelő felé. Proof hiányában színbeli reklamációt nem fogadunk el, Proofot a Megrendelő ad át a Vállalkozónak.  Pantone színek esetében, írásban az anyagleadással  egyidőben a Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni a Pantone színről. Kapott grafikai anyag esetében a Megrendelő nem vállal felelősséget  sem színbeli, sem méretbeli, sem nyomdai előkészítési hibák esetében. Továbbá minden esetben a Megrendelő felel a saját küldött vagy jóváhagyott anyagok szöveg és képbeli eredetiségéért.

2.2 Kapott grafikai anyag esetében a Vállalkozó  változtatás nélkül nyomtatja ki a kapott anyagot (pl. helyesírási hibák ellenőrzése nélkül). Amennyiben a Megrendelő írásban kéri az átadott anyag  ellenőrzését a Vállalkozó azt külön ellenérték fejében, egyedi megállapodás alapján teljesíti.

2.3 Vállalkozó a megrendeléstől illetve a megrendelés visszaigazolástól eltérő munkák felmerülése esetén az esetleges többletköltségekről vagy pótmunkákról a Megrendelőt köteles 48 órán belül írásban értesíteni. Amennyiben a felek a többletköltségekben/pótmunkákban nem tudnak megállapodni, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeit. A többletköltségekkel járó kivitelezést a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával kezdi meg.

2.4 A Megrendelő hiányos, hibás (pl. sérült PDF-állomány), vagy késedelmes anyagszolgáltatása esetén a teljesítési határidő a késedelemnek megfelelő mértékben meghosszabbodik, és a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. 48 órát meghaladó anyagleadási késedelem esetén Vállalkozó – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni.

2.5 A Megrendelő által leadott anyagokat, ha azok őrzését megrendeléskor írásban külön nem kérte, a Vállalkozó 1 hónapig  tárolja, ezen időszak elteltét követően megsemmisíti (rendszeréből törli).

 

3. Vállalkozó által készített grafika

3. Vállalkozó által készített grafika

3.1 A Vállalkozó által készített grafika bármilyen felhasználásához a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Vállalkozó által készített grafika teljesíti az önálló, eredeti mű feltételeit, szerzői jogi védelemben is részesül.

3.2 A technikai költség sok esetben (pl. reklámédesség) tartalmazza a látványterv készítését is, küldött grafikák alapján. Ennek módosítására háromszor van lehetőség, ezután a módosításból eredő többletköltséget külön megállapodás alapján számlázza a Vállalkozó!

3.3 Grafikai megrendelések esetében, a megrendeléssel egy időben a Megrendelő köteles minden anyagot egyben átadni, (vektoros logót, szöveget, képet …) amennyiben az a munkához szükséges. A kialkudott ár tartalmazza a grafika háromszori módosítását is, e fölött külön grafikai megállapodás szükséges.

3.4 Minden esetben a Megrendelő vállal felelősséget a küldött vagy jóváhagyott szövegek és képek eredetiségéért.

3.5 Amennyiben a Vállalkozó megrendelésre grafikát készít, kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően gyártja le a grafikával ellátott termékeket. A teljesítési határidő a Megrendelő jelen pont szerinti írásbeli jóváhagyásának közlésétől számítódik.

 

 

4. Dekoráció:

4. Dekoráció:

4.1 Dekormunkák esetében a dekorálandó felületet, dekorálásra alkalmas módon kell a Vállalkozónak  átadni. Ablaküvegek – különösen  autók – esetében a tisztaság fokozott követelmény.  Amennyiben a dekorálandó felület nem megfelelő tisztaságú (pl. sár, pókháló, régi  matrica maradványok stb.)  és ezért a munka nem kezdhető meg, a Vállalkozó jogosult saját döntése szerint a teljesítést megtagadni a 2.3-as pontnak megfelelően vagy maga elvégezni a tisztítást, amelynek díját a megadott  ár nem tartalmazza.

4.2 Amennyiben a  dekorosok megérkeztekor a felület nem dekorálható a tisztítás befejezéséig a várakozási időt dekorálási óradíjban számlázzuk  ki, ami 4.500 Ft/Fő + Áfa, illetve ha a Vállalkozó a tisztítást nem vállalja, a dekorosok óradíját a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére megtéríteni.

4.3 Ha a helyszínen a parkolás nem megoldott, akkor a parkolási költséget cégünk  továbbszámlázza a Megrendelőnek.

4.4 A felek által megállapodott díjon felül Vállalkozó jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól, helyszíni körülményektől és technológiáktól a Megrendelő által kért eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb Megrendelői módosítási igények teljesítéséből származó  többletköltségeket.

4.5 Amennyiben egy dekorációt nem a Vállalkozó installál (autódekoráció, kirakat, tábla…)  a termékért és a kivitelezésért a dekorációs cég vállalja a felelősséget.

5. Vállalkozó kötelezettsége

5. Vállalkozó kötelezettsége

5.1 A Vállalkozó a megrendelt terméket az imprimatúra és a jóváhagyott etalon szerinti minőségben köteles előállítani.

5.2 A Vállalkozó saját hatáskörén belül dönthet arról, hogy digitálisan, ofszet technológiával vagy más nyomdai eljárással kívánja a megrendelt anyagot nyomtatni vagy logózni.

5.3 A teljesítési határidő a hibátlan grafikai anyag átadása, látványterv jóváhagyása után számítódik.

5.4 A Vállalkozó az alvállalkozója által szállított hibás termékért szavatossági felelősségét kizárja.

5.5 Az átadott termék vagy elkészült munka nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, tisztításából eredő károkért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

5.6 A megrendelt termékeket, amennyiben a Megrendelő nem szállítja el, 3 napon belül, a Vállalkozó ezt a termék elkészülési napjával kiszámlázhatja. Majd a Vállalkozó díjmentesen 3 hónapig tárolja a termékeket. 3 hónap letelte után megsemmisíti, vagy amennyiben használható termék (pl. logós toll, póló…) a Vállalkozó saját belátása szerint alapítványoknak adományozza.

 

6. Vállalkozói díj (ár), fizetési feltételek

6. Vállalkozói díj (ár), fizetési feltételek

6.1 A Megrendelő a vállalkozó felé a számlák, díjbekérők alapján fizet!

6.1.1 Az első 3 megrendelésnél minden esetben a teljes megrendelés beérkezte után kezdjük a munkát.

6.1.2 A 4. megrendelés után 50% díjbekérő fizetése után indíjuk a gyártást. A vágszámla fizetése egyedi megállapodás alapján törtnénik. Késedelmes fizetés esetén, újra kezdődik az első 3 megrendelés számolása.

6.1.3. Az árak az ajánlatban, árlistában szereplő mennyiségre, pozíciókra és kivitelre vonatkoznak, és az árak 4 hétig, 320 Ft/EURO árfolyamig érvényesek.

6.2 A felek által megállapodott díjon felül a Vállalkozó jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól a Megrendelő által kért eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb Megrendelői módosítási igények teljesítéséből származó – a fenti 2.3 pont szerint megállapodott  – többletköltségeket.

6.3 A Vállalkozó a határidőre elvégzett munkát köteles 5 munkanapig díjmentesen tárolni, az elkészült grafikákat megőrizni.  A szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát követően a Megrendelő 5 munkanapon belül köteles átvenni a terméket, grafikát. A fizetési kötelezettség  határidőben  át nem vett teljesítések  esetében is terheli a megrendelőt.

6.4 A Vállalkozó jogosult érvényesíteni mindazon kárát, amely abból eredt, hogy Megrendelő az együttműködési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget.

6.5 Amennyiben Vállalkozó megrendelés visszaigazolásában több részteljesítési határidő szerepel, ezen időpontok mindegyike önálló teljesítésnek minősül, a szolgáltatás osztható szolgáltatásnak minősül, és részszámla kiállítható.

6.6 A Vállalkozó, mint termékdíj-fizetési kötelezett a vállalkozói díj mellett a mindenkor hatályos Ktdt. tv. által előírt termékdíj megállapítására és számlázására jogosult. Megrendelő legkésőbb a megrendelés napjáig írásbeli nyilatkozatot köteles tenni a megrendelt kiadvány Ktdt. tv. 2.§.26. pontja alapján. Megrendelő a nyilatkozatot bélyegzővel köteles ellátni, amely egyben a nyilatkozatot aláíró munkatárs nyilatkozattételi jogosultságát igazolja, jelen nyilatkozattétel a megrendelés visszaigazolásával egyenértékű. A bélyegzővel ellátott Környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó nyilatkozatot Vállalkozó érvényes nyilatkozatnak tekinti. Az árajánlat nem tartalmazza a környezetvédelmi termékdíjat, nyomdai termékek esetén! A termékdíj, reklámhordozó: 85 Ft/kg + Áfa, Csomagolóeszköz: 19 Ft/kg + Áfa, Irodai papír: 19 Ft/kg + Áfa, amely összeg a végszámlában kerül feltüntetésre!

6.7 A vállalkozót a vállalkozói díj és költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelő azon vagyontárgyain amelyek a szerződés következtében kerültek a birtokába.

6.8 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő részére marketing ötletet dolgoz ki és a Megrendelő a kidolgozott ötlet alapján a Vállalkozót bízza meg az adott promóció lebonyolításával, a Vállalkozó az ötlet kidolgozásáért díjat nem számít fel, ellenkező esetben a Vállalkozó az ötlet kidolgozásért 50.000 Ft + Áfa díjat számít fel.

 

7. Reklamáció

7. Reklamáció

7.1 A Megrendelő esetleges minőségi kifogását köteles az átadás-átvételtől számított 48 órán belül írásban közölni a Vállalkozóval. A Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles az átvett termékeket a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Vállalkozó a hibás termékek megvizsgálásától számított 48 órán belül köteles nyilatkozni. Ha a Megrendelő árleszállítást kér, az árleszállítási igénynek arányosnak kell lennie.

7.2 Ha a kifogásolt termékeket a Vállalkozó nem tudja megvizsgálni, a Vállalkozó reklamációt nem fogad el.

7.3 Minőségbeli, méretbeli, színbeli reklamációt a Vállalkozó nem fogad el reklámajándékok, nyomdai munkák  esetében. Proof és pantone szín hiányában a Vállalkozó színbeli reklamációt nem fogad el nyomdai anyagoknál.

7.4 Amennyiben a Megrendelő szeretné a terméket megrendelés előtt megtekinteni,  mintadarabot kérhet. A Vállalkozó a mintát minden esetben logózás nélkül vagy régi megrendelésből maradt termékkel tudja  biztosítani.  Amennyiben a Vállalkozó  raktárában nincs mintadarab, ezt külön berendeli beszállítótól, ennek a költségét a Megrendelő fizeti.

7.5 A Megrendelő által küldött vagy jóváhagyott grafikai anyag esetében, semmilyen tartalmi, méretbeli reklamációt nem fogad el a Vállalkozó. Proof vagy panton szín hiánya esetén színbeli reklamációval sem élhet a Megrendelő.

7.6 Amennyiben más beszerzésből érkezik hozzánk logózandó termék, sem a termékért, sem a nyomatért nem tudunk felelősséget vállalni. Ismeretlen, számunkra bevizsgálatlan, hozott termék minden esetben a Megrendelő felelőssége.

 

8. Lemondás

8. Lemondás

8.1 A megrendelés visszaigazolás megküldése előtt a Vállalkozó minden esetben az alvállalkozóktól az alapanyagokat megrendeli, gépeket lefoglalja.  Így a megrendelés visszaigazolás után  megrendelés lemondása esetén  a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni az addig felmerült költségeit.

 

9. Szállítás

9. Szállítás

9.1 A Megrendelő köteles szabályszerű parkoló helyet vagy/és rakodási helyet biztosítani a teherautó számára.

9.2 A Vállalkozó legfeljebb 500 kg súlyú termék szállítását vállalja, ami max. 1 raklapnyi vagy 1,5 méter magas és 1*1 méter alapterületű. Raklapos szállítás esetén a raklapos kiemeléséről a Megrendelő gondoskodik.

9.3 A szállítás a rakodást nem tartalmazza, különös tekintettel emeleti szállításokra. Munkavédelmi szempontból a gépkocsivezető a gépjárművet nem hagyhatja el.

9.4 A behajtási engedélyt igénylő helyszíneken, az engedélyt a Megrendelő biztosítja, minimum a szállítás előtti nap 14 óráig.

9.5 Raklapos szállítás esetén csere raklapot biztosít a Megrendelő, ellenkező esetben a helyszínen maradt raklapot kiszámlázza a Vállalkozó.

9.6 Nettó 100.000 Ft megrendelés fölött a budapesti szállítás ingyenes. Nettó 100.000 Ft megrendelés alatt a budapesti szállítás egyedi megállapodás alapján történik, valamint vidéki helyszínre is egyedi megállapodás szerint szállítunk.

9.7 A Vállalkozó a szállítás teljesítésével harmadik személyt („Szállító” GLS, DPD…) bízhat meg. Amennyiben az elkészült termék a Szállító érdekkörében felmerült okból sérül meg, azért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A Megrendelő igényét a Szállítóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

 

10. Termékfelelősség

10. Termékfelelősség

10.1 Hibás termék esetén a termékért a termék gyártója – és nem a Vállalkozó – tartozik termékfelelősséggel a Ptk. szabályai szerint.

 

11. Vegyes rendelkezések

11. Vegyes rendelkezések

11.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással írásbeli formában közlik. Felek írásbeli formának minősítik az e-mailen közölt nyilatkozatot is, kivéve ha alappal feltételezhető, hogy az email tényleges küldője nem azonos a feltételezett küldő személyével.

11.2 Felek a másik félhez postán továbbított ajánlott küldeményeiket a feladástól számított 5. naptári napon belül kézbesítettnek tekintik.

11.3 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Webáruház készítés